Підстави недопущення податкової до перевірки

Підстави для недопущення посадових осіб податкової до проведення документальної виїзної або фактичної перевірок.

Посадові особи податкової мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки або фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення та за умови пред’явлення або направлення платнику податків наступних документів:

Належним чином посвідченого направлення на проведення такої перевірки з обов’язковим зазначенням найменування контролюючого органу та реквізитів наказу про проведення відповідної перевірки, а також її мети, виду, підстав проведення, дати та уповноваженої на проведення перевірки особи. (Обов’язково перевіряйте правильність зазначення найменування та реквізитів суб’єкта перевірки).

Копії належним чином посвідченого наказу про проведення перевірки з обов’язковим зазначенням усіх вищеназваних реквізитів та інформації. (Обов’язково перевіряйте правильність написання інформації та достовірності відомостей).

Службового посвідчення посадової особи, яка зазначена в направленні на проведення перевірки.

Підставою для недопущення посадових осіб податкової до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки є непред’явлення або ненаправлення платнику податків вказаних документів чи пред’явлення зазначених документів оформлених з порушенням вимог законодавства.

У разі відмови у допуску посадових осіб податкової до проведення перевірки за місцем проведення перевірки, такі посадови особи не пізніше наступного робочого дня складають та реєструють в контролюючому органі акт про відмову у 2х примірниках, у якому зазначаються причини відмови, один примірник акта негайно вручається платнику податків.

Важливо зазначити, що платник податків має право надати свої письмові пояснення до акта про відмову.

На жаль, є поширеною тенденція порушення вимог законодавства під час проведення таких перевірок або проведення таких перевірок без обґрунтованих підстав, тому для вашої безпеки та безпеки вашого бізнесу у вас має бути кваліфікований адвокат, який завжди буде готовий прибути на місце перевірки і забезпечити ваші права та інтереси у таких ситуаціях

Повернутися до всіх новин

Так же Вас може зацікавити ...

Ми об’єднуємо людей і допомагаємо створювати сім’ї!

[:ru]В этот день с помощью старшего партнера Ольги Захаровой одна маленькая девочка получила подарок ко Дню Святого Николая в виде полноценной семьи и любящего и заботливого отца, который станет для нее настоящим отцом, поддержкой и опорой в жизни.[:uk]Цього дня, за допомогою старшого партнера Ольги Захарової, одна маленька дівчинка отримала подарунок до Дня Святого Миколая у вигляді повноцінної сім'ї та люблячого та дбайливого отця, який стане для неї справжнім батьком, підтримкою та опорою у житті.[:en]On this day, with the help of senior partner Olga Zakharova, one little girl received a gift for St. Nicholas Day in the form of a full-fledged family and a loving and caring father who will become her real father, support and support in life.[:]

Читати всю новину

У листопаді здобуто вже два виправдувальні вироки

[:ru]В этом месяце два оправдательных приговора вынесены судами первой инстанции в отношении наших Клиентов, были пересмотрены судом апелляционной инстанции и оставлены без изменений. Безусловно это произошло благодаря правильным стратегиям защиты, выбранным нашими адвокатами.[:uk]Цього місяця два виправдувальні вироки ухвалені судами першої інстанції відносно наших Клієнтів, були переглянуті судом апеляційної інстанції та залишені без змін. Безумовно це сталося завдяки правильним стратегії захисту, обраним нашими адвокатами.[:en]This month, two acquittals issued by the courts of first instance against our clients were reviewed by the court of appeal and left unchanged. Of course, this happened thanks to the right defense strategies chosen by our lawyers.[:]

Читати всю новину

З Днем юриста України, наші дорогі колеги!

[:ru]Каждый из нас выбрал свой путь и специализацию в этой профессии, однако все мы стоим на страже защиты принципа верховенства права и обеспечения конституционных гарантий. [:uk]Кожен із нас обрав свій шлях та спеціалізацію у цій професії, однак всі ми стоїмо на варті захисту принципу верховенства права та забезпечення конституційних гарантій. [:en]Each of us has chosen his own path and specialization in this profession, but we all stand guard over the protection of the rule of law and the provision of constitutional guarantees.[:]

Читати всю новину

Замовляйте Вашу приватну консультацію

Ваши данные успешно отправлены!