‼️Воєнний стан – Форс-мажор‼️

Виконання договірних зобов’язань на період дії правового режиму воєнного стану

З 24 лютого 2022 року з повномасштабним вторгненням росії на територію України та введенням воєнного стану в Україні через таку військову агресію росії життя всіх мешканців України кардинально змінилось, що, в свою чергу, унеможливило виконання або своєчасне виконання більшості договірних зобов’язань.
Спробуємо відповісти на основні питання, що стосуються виконання договірних зобов’язань на період дії правового режиму воєнного стану.

✔️Чи є введений 24 лютого 2022 року воєнний стан форс-мажорною обставиною❓
Листом Торгово-промислової палати України ( далі – ТПП) від 28.02.2022 р. № 2024/02.0-7.1 військова агресія Російської Федерації проти України, що стала підставою введення воєнного стану із 05год 30хв 24.02.2022 р. строком на 30 діб, відповідно до Указу Президента України від 24.2.2022 р. № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», визнана форс-мажорною обставиною (обставиною непереборної сили) до дати її офіційного закінчення.
Таке рішення ТПП має загальний характер для всіх, кого може стосуватись, та не потребує видачі окремого індивідуального сертифіката про засвідчення таких обставин.

✔️Чи нараховуються штрафні санкції за договорами у разі їх невиконання, неналежного невиконання або порушення строків виконання у період дії воєнного стану❓
У зв’язку з настанням форс-мажорних обставин відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України за невиконання, неналежне або ж несвоєчасне виконання умов договору сторона звільняється від сплати штрафних санкцій (неустойки (штрафу, пені), інфляційних втрат, трьох процентів річних тощо).
Однак для звільнення від відповідальності сторона, у якої настали такі форс-мажорні обставини, зобов’язана повідомити іншу сторону договору у письмовому вигляд листом про неможливість виконати договірних зобов’язань через настання форс-мажорних обставин. Таке повідомлення повинну бути надіслане у строк та спосіб, визначений у договорі.
У разі якщо спосіб та/або строк повідомлення в договорі невизначено або сторони взагалі не визначали у договорі положення про форс-мажорні обставини – повідомлення має бути надіслано у розумний строк на електронну та/або поштову адресу іншої сторони договору.

✔️ Чи є настання форс-мажорних обставин підставою для розірвання договору або невиконання договірних зобов’язань у майбутньому❓
Якщо договором передбачено порядок та строк його розірвання у зв’язку з настанням форс-мажорних обставин або їх довготривалістю, то такий договір може бути розірвано у такий порядок та строк або за взаємною згодою обох сторін договору.
У випадку, якщо спосіб та/або строк розірвання договору у зв’язку з настанням форс-мажорних обставин в договорі невизначено, або сторони взагалі не визначали у договорі положення про форс-мажорні обставини – договір може бути розірвано у загальному порядку його розірвання, у строк, визначений в договорі або за взаємною згодою обох сторін договору.
Всі зобов’язання, які виникли у сторін договору до настання форс-мажорних обставин та не були виконанні у зв’язку з їх настанням, повинні бути виконані сторонами після завершення дії форс-мажорних обставин незалежно від того, чи було сторонами у подальшому розірвано договір (припинено дію договору).

✔️Чи всі можуть застосувати положення форс-мажорних обставин❓
Сторона договору звільняється від відповідальності за невиконання, неналежне виконання або несвоєчасне виконання умов договору, спричиненого настанням форс-мажорних обставин, за умови, що саме такі форс-мажорні обставини стали причиною, що унеможливила виконання взятих на себе зобов’язань.
Наприклад, якщо ваше підприємство знаходиться в зоні ведення активних бойових дій або на тимчасово окупованій агресором території України та не може виготовити/поставити/надати послуги тощо або ваше підприємство за договором зобов’язане здійснити поставку в населений пункт, що знаходиться в зоні ведення активних бойових дій або на тимчасово окупованій агресором території України, або ваше підприємство, що знаходиться на території України, де бойові дії не ведуться, однак постраждало внаслідок авіаудару – це є підставою для невиконання або несвоєчасного виконання договірних зобов’язань, оскільки підстава, що перешкоджає виконанню договірних зобов’язань є об’єктивною, реальною, надзвичайно, невідворотною, настала незалежно від ваших дій та не могла бути заздалегідь передбачена.
У випадку, якщо ваше підприємство та контрагент знаходяться на території України, де бойові дії не ведуться, посилатись на настання форс-мажорних обставин, починаючи з 24.02.2022 р., ви не можете.

❗️Однак кожен випадок є унікальним та існує безліч інших ситуацій, коли можуть бути застосовані положення форс-мажорних обставин, зокрема, і щодо виконання зовнішньо-економічних договорів. У зв’язку з чим ми радимо завжди звертатись за консультацією до кваліфікованих спеціалістів – адвокатів з договірних правовідносин та захисту бізнесу.

Повернутися до всіх новин

Так же Вас може зацікавити ...

День заснування

[:ru]Спасибо нашим очаровательным клиентам и партнерам за годы доверия и сотрудничества! Искренне надеемся, что дальше компанию ждет только процветание, успех по всем делам, расширение горизонтов и достижение новых целей![:uk]Дякуємо нашим чарівним клієнтам та партнерам за роки довіри та співпраці! Щиро сподіваємося, що далі компанію чекає лише процвітання, успіх у всіх справах, розширення горизонтів та досягнення нових цілей! [:en]Thanks to our charming clients and partners for years of trust and cooperation! We sincerely hope that only prosperity, success in all matters, expansion of horizons and achievement of new goals await the company! [:]

Читати всю новину

Підстави недопущення податкової до перевірки

[:ru]Должностные лица налоговой имеют право приступить к проведению документальной выездной проверки или фактической проверки при наличии оснований для их проведения и при предъявлении или направлении налогоплательщику следующих документов:[:uk]Посадові особи податкової мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки або фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення та за умови пред’явлення або направлення платнику податків наступних документів:[:en]Tax officials have the right to start conducting a documentary on-site audit or actual audit if there are grounds for their conduct and upon presentation or sending to the taxpayer of the following documents:[:]

Читати всю новину

Ми об’єднуємо людей і допомагаємо створювати сім’ї!

[:ru]В этот день с помощью старшего партнера Ольги Захаровой одна маленькая девочка получила подарок ко Дню Святого Николая в виде полноценной семьи и любящего и заботливого отца, который станет для нее настоящим отцом, поддержкой и опорой в жизни.[:uk]Цього дня, за допомогою старшого партнера Ольги Захарової, одна маленька дівчинка отримала подарунок до Дня Святого Миколая у вигляді повноцінної сім'ї та люблячого та дбайливого отця, який стане для неї справжнім батьком, підтримкою та опорою у житті.[:en]On this day, with the help of senior partner Olga Zakharova, one little girl received a gift for St. Nicholas Day in the form of a full-fledged family and a loving and caring father who will become her real father, support and support in life.[:]

Читати всю новину

Замовляйте Вашу приватну консультацію

Ваши данные успешно отправлены!