Стягнення боргу та як правильно давати гроші у борг

Що потрібно знати, щоб борг повернули вчасно та у повному розмірі

🏛Аналіз судової практики показує, що спори про стягнення боргу з фізичних та юридичних осіб є одними з найрозповсюдженіших судових спорів, тому актуальним є питання: «Що потрібно знати, щоб борг повернули вчасно та у повному розмірі?»

Наша «неюридична» порада, – давайте в борг ту суму коштів, яку вам не шкода буде втратити 😉

🔹 А тепер до юридичних аспектів, якщо сума коштів є не досить значною для вас, то договір можна укласти в простій усній формі, однак факт передачі коштів обов’язково необхідно підтвердити розпискою позичальника, в якій зазначити суму переданих/отриманих коштів, строк та порядок їх повернення, відсотки за користування коштами (у разі якщо сторони їх погодять).

Варто наголосити, що розписка сама по собі не є договором позики, а лише підтвердженням домовленостей між сторонами, що може засвідчувати факт отримання позичальником (боржником) від позикодавця (кредитора) грошових коштів у певному розмірі.

🔹 У разі, якщо мова йдеться про значну суму коштів, яка надається в борг, варто укласти договір позики у письмовій формі, такий договір може бути укладено як у простій письмовій формі, так і бути нотаріально посвідченим. У вказаному договорі можна детально зазначити його умови, обов’язки сторін, порядок та строк повернення коштів, тощо.

Важливо! Зберігати розписку чи договір потрібно до моменту повернення боргу. Оригінали договору завжди зберігаються у обох сторін (позивальника та позикодавця), а от оригінал розписки про отримання коштів завжди зберігається у позикодавця (кредитора) та підлягає поверненню позичальнику (боржнику) лише після повного повернення коштів.

🔹 Із судової практики вбачається, що наявність оригіналу боргової розписки у позикодавця без зазначення на ній строку повернення коштів, свідчить про те, що боргове зобов`язання не виконано.

✔ Зважаючи на це, прийнявши виконання зобов`язання (отримавши кошти від боржника), кредитор повинен повернути боржнику оригінал розписки про отримання позичальником коштів, а також на вимогу боржника видати йому розписку про одержання виконання боргових зобов’язань частково або в повному обсязі.

🔹 У разі неможливості повернення боргового документа позичальнику кредитор повинен вказати про це у розписці, яку він видає боржнику на підтвердження повернення йому коштів. Наявність боргового документа у боржника підтверджує виконання ним свого обов`язку в повному обсязі.

На жаль, ми не можемо знати як у майбутньому будуть поводити себе наші контрагенти, друзі чи навіть родичі, тому завжди буде доцільно оформлювати всі правовідносини, незалежно від розміру сум чи від ступеню довіри, у договорі та підтверджувати будь-яку передачу коштів в борг письмовою розпискою позичальника.

Якщо ж у вас вже виникла ситуація з порушенням ваших прав чи законних інтересів невиконанням боргових зобов’язань – не зволікайте та своєчасно звертайтесь за допомогою до кваліфікованого адвоката.

Повернутися до всіх новин

Так же Вас може зацікавити ...

Зміни до КПК України: актуальні питання

[:ru]За весь период независимости нашего государства, 2022 год стал для его населения крайне тяжелым, поскольку из-за вторжения Российской Федерации на территорию Украины было введено военное положение, а в отдельных регионах страны все ещё продолжаются активные боевые действия. Учитывая все эти события, Верховный Совет Украины начал вносить изменения в законодательство, некоторые из них коснулись уголовного процессуального закона, благодаря чему расширился спектр полномочий следователей и прокуроров.[:uk]За весь період незалежності нашої держави, 2022 рік став для нас вкрай важким, оскільки через вторгнення Росії на територію України з 24 лютого було введено військовий стан, і багато наших регіон потерпають від запеклих боїв. Враховуючи ці всі події, Верховна рада України почала вносити зміни до законодавства, ці зміни і торкнулись кримінального процесуального закону, завдяки яким розширився спектр повноважень слідчих та прокурорів.[:en]Over the entire period of independence of our state, 2022 has become extremely difficult for its population, because due to the invasion of the Russian Federation into the territory of Ukraine, martial law was introduced, and in some regions of the country active hostilities are still ongoing. Considering all these events, the Supreme Council of Ukraine began to amend the legislation, some of them touched upon the criminal procedure law, thereby expanding the range of powers of investigators and prosecutors.[:]

Читати всю новину

‼️Воєнний стан – Форс-мажор‼️

[:ru]Попробуем ответить на основные вопросы, касающиеся выполнения договорных обязательств на период действия правового режима военного положения.[:uk]Спробуємо відповісти на основні питання, що стосуються виконання договірних зобов’язань на період дії правового режиму воєнного стану.[:en]Let's try to answer the main questions concerning the fulfillment of contractual obligations for the period of martial law.[:]

Читати всю новину

День заснування

[:ru]Спасибо нашим очаровательным клиентам и партнерам за годы доверия и сотрудничества! Искренне надеемся, что дальше компанию ждет только процветание, успех по всем делам, расширение горизонтов и достижение новых целей![:uk]Дякуємо нашим чарівним клієнтам та партнерам за роки довіри та співпраці! Щиро сподіваємося, що далі компанію чекає лише процвітання, успіх у всіх справах, розширення горизонтів та досягнення нових цілей! [:en]Thanks to our charming clients and partners for years of trust and cooperation! We sincerely hope that only prosperity, success in all matters, expansion of horizons and achievement of new goals await the company! [:]

Читати всю новину

Замовляйте Вашу приватну консультацію

Ваши данные успешно отправлены!