Правила поведінки в комендантську годину

Основні правила поведінки під час комендантської години та наслідки їх недотримання

Починаючи з 24 лютого 2022 року на всій території нашої держави було введено воєнний стан. Відповідно до чинного законодавства України воєнний стан – це правовий режим, для якого характерними є впровадження заходів, які можуть тимчасово обмежувати конституційні права та свободи людини та громадянина. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» одним із таких обмежень являється комендантська година.

Правила поведінки під час комендантської години визначені Порядком здійснення заходів під час запровадження комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування в окремих місцевостях, де введено воєнний стан, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 р. № 573, та включають в себе:

• Заборону перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів. Виключенням є: представники Збройних Сил України, Держспецтрансслужби, Національної гвардії України, Держприкордонслужби, Національної поліції, СБУ, ДФС, ДМС, ДСНС, які залучаються до здійснення заходів під час запровадження комендантської години; транспортні засобам спеціалізованого призначення, які виконують невідкладне службове завдання, за умови ввімкнення спеціальних світлових сигнальних пристроїв; працівники критичної інфраструктури, які мають спеціальні перепустки.

Перепустка є документом, що видається у комендатурі із обов’язковим зазначенням строку її дії. Перепустки, видані комендатурою, дійсні тільки в межах території, де запроваджено комендантську годину.

• Перебування громадян на вулиці у визначений період доби виключно з метою слідувати до укриттів під час повітряної тривоги, за умови наявності при собі документа, який посвідчує особу (паспорт, тимчасове посвідчення особи, посвідка на тимчасове або постійне проживання в Україні, Єдокумент в застосунку «Дія», а також свідоцтва про народження дітей, якщо особа з дітьми).

• Вигул домашніх улюбленців у визначений період доби лише поблизу свого будинку, у короткий проміжок часу та бажано в світлий час доби. При собі також необхідно мати документ, який посвідчує особу.

• Під час комендантської години в’їзд/виїзд (вхід/вихід) на територію/з території, де запроваджено комендантську годину, здійснюється лише через визначені комендатурою блокпости. Підставою для в’їзду (входу) на територію, де запроваджено комендантську годину, є необхідність:
– участі в забезпеченні національних інтересів з метою мирного врегулювання конфлікту чи з питань гуманітарної допомоги;
– виконання дипломатичних та консульських функцій, зокрема в рамках діяльності міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна (за клопотанням або погодженням із МЗС та іншими центральними органами виконавчої влади та державними органами, відповідальними за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, відповідно до укладених міжнародних договорів України).

Обов’язково потрібно пам’ятати, що особи, які перебувають на вулицях у заборонений час, можуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Контроль за дотриманням особами комендантської години та спеціального режиму світломаскування здійснюється патрулями, які підпорядковуються коменданту.

Військовослужбовці Збройних Сил України, представники територіальної оборони, представники поліції, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, які здійснюють патрулювання міста, під час комендантської години мають право:

• перевіряти документи;
• здійснювати огляд особи та речей для виявлення заборонених речей, зброї;
• затримувати людину та доставляти до правоохоронних органів;
• зупиняти транспортний засіб та перевірити салон автотранспорту, вантаж та особисті речі, документи водія та пасажирів;
• вилучати в осіб предмети, які є знаряддям, засобом або предметом правопорушення;
• тимчасово обмежувати або забороняти перебування та пересування на вулицях та дорогах, окремих ділянках місцевості та в інших громадських місцях;
• застосовувати відповідно до законодавства заходи фізичного впливу, зброю і спеціальні засоби.

За відмову від виконання законного розпорядження або вимоги патруля загрожує штраф, громадські або виправні роботи, або адміністративний арешт до 15 діб.

Якщо порушник вчиняє опір – йому загрожує штраф у розмірі від 17 000 грн до 34 000 грн або позбавлення волі до 5 років.

Також передбачена відповідальність за поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, у вигляді штрафу або виправних робіт.

Також з метою встановлення спеціального режиму світломаскування здійснюються заходи щодо створення в темний час доби умов, які ускладнюють виявлення ознак діяльності військ, військових об’єктів, а також населених пунктів, об’єктів економіки та державного управління з повітря шляхом візуального спостереження або за допомогою оптичних приладів, розрахованих на видиму область випромінювання. Світломаскування встановлюється в режимах часткового або повного затемнення. Часткове затемнення є підготовчим періодом до введення повного затемнення. Під час часткового затемнення рівень освітлення місць виконання робіт на відкритих проходах, проїздах і територіях підприємств, установ і організацій знижується в результаті вимикання частини світильників, установки ламп зниженої потужності або застосування регуляторів напруги.

Підсумовуючи, варто наголосити, що в умовах воєнного стану на територіях, де введено комендантську годину, потрібно неухильно дотримуватися встановлених правил.

Повернутися до всіх новин

Так же Вас може зацікавити ...

Відпустка під час війни

[:ru]Согласно ст. 74 Кодекса законов о труде Украины гражданам, которые находятся в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также работают по трудовому договору у физического лица, предоставляются ежегодные (основные и дополнительные) отпуска с сохранением на их период места работы (должности) и заработной платы. [:uk]Відповідно до ст. 74 Кодексу законів про працю України громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) та заробітної плати.[:en]According to Art. 74 of the Labor Code of Ukraine, citizens who are in labor relations with enterprises, institutions, organizations, regardless of the form of ownership, type of activity and industry affiliation, and also work under an employment contract with an individual, are provided with annual (basic and additional) holidays with for their period of employment (position) and wages.[:]

Читати всю новину

Придбання нерухомості під час воєнного стану

[:ru]С началом введения военного положения многие застройщики и нотариусы ежедневно получают многочисленные запросы относительно легальности заключения договоров купли-продажи недвижимости. Война заставила миллионы людей покинуть свои дома и искать жилье в более безопасных регионах Украины. В результате спрос на жилье есть, а как юридически правильно осуществить его приобретение в условиях военного положения для многих наших граждан пока вопрос недостаточно понятен.[:uk]З початком введення воєнного стану, багато забудовників та нотаріуси щодня отримують численні запити стосовно легальності укладення договорів купівлі-продажу нерухомості. Війна змусила мільйони людей покинути свої домівки та шукати житло у більш безпечних регіонах України. В результаті попит на житло є, а як юридично правильно здійснити його придбання в умовах воєнного стану для багатьох наших громадян поки є питанням не досить зрозумілим.[:en]With the beginning of the introduction of martial law, many developers and notaries daily receive numerous requests regarding the legality of concluding real estate purchase and sale agreements. The war forced millions of people to leave their homes and look for housing in safer regions of Ukraine. As a result, there is a demand for housing, but how it is legally correct to purchase it under martial law for many of our citizens is still not clear enough. [:]

Читати всю новину

Контент інтернет бізнесу змінюється на українську

[:ru]С 16 июля 2022 года вступает в законную силу ст. 27 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», в соответствии с положениями которой все компьютерные программы и веб-сайты, которые используются и реализуются в Украине, должны иметь пользовательский интерфейс на государственном языке, в частности, язык визуального дизайна компьютерной программы, язык взаимодействия, диалогов и транзакций между пользователем и компьютерной программой.[:uk]З 16 липня 2022 року набирає законної сили ст. 27 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», відповідно до положень, якої всі комп’ютерних програм та веб-сайтів, які використовуються та реалізуються в Україні, повинна мати користувацький інтерфейс державною мовою, зокрема, мова візуального дизайну комп’ютерної програми, мова взаємодії, діалогів та транзакцій між користувачем та комп’ютерною програмою).[:en]From July 16, 2022 comes into force Art. 27 of the Law of Ukraine "On Ensuring the Functioning of the Ukrainian Language as the State Language", according to which all computer programs and websites that are used and implemented in Ukraine must have a user interface in the state language, in particular, the language of visual design of a computer program, the language of interaction, dialogues and transactions between the user and a computer program.[:]

Читати всю новину

Замовляйте Вашу приватну консультацію

Ваши данные успешно отправлены!