Контент інтернет бізнесу змінюється на українську

З 16 липня 2022 року весь інтернет бізнес має перекласти свій контент на українську

❗️❗️❗️Увага❗️❗️❗️

Сьогодні останній день, коли користувацькі інтерфейси всіх комп’ютерних програм та веб-сайтів, які використовуються та реалізуються в Україні, можуть мати користувацький інтерфейс будь-якою іншою мовою, окрім державної мови.

З 16 липня 2022 року набирає законної сили ст. 27 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», відповідно до положень, якої всі комп’ютерних програм та веб-сайтів, які використовуються та реалізуються в Україні, повинна мати користувацький інтерфейс державною мовою, зокрема, мова візуального дизайну комп’ютерної програми, мова взаємодії, діалогів та транзакцій між користувачем та комп’ютерною програмою).

Це стосується усіх без виключення: комп’ютерних програма, встановлених на товарах, що реалізуються в Україні; комп’ютерних програм органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності; комп’ютерних програм закладів освіти державної і комунальної форм власності; Інтернет-представництв (в тому числі веб-сайти, веб-сторінки в соціальних мережах) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності, засобів масової інформації, зареєстрованих в Україні, а також суб’єктів господарювання, що реалізують товари і послуги в Україні та зареєстровані в Україні; мобільних застосунків органів державної влади, органів місцевого самоврядування, зареєстрованих в Україні засобів масової інформації, а також суб’єктів господарювання, що реалізують товари і послуги в Україні.

Для іноземних суб’єктів господарювання, що реалізують товари і послуги в Україні та мають в Україні дочірні підприємства, філії, представництва, версія веб-сайту державною мовою повинна містити достатню за обсягом та змістом інформацію для зрозумілої навігації та розкриття мети діяльності власника такого інтернет-представництва. Версія такого веб-сайту державною мовою для користувачів в Україні повинна завантажуватися за замовчуванням.

Отже будь-який сайт, онлайн застосунок або профіль у соціальній мережі, незалежно від того чи це він належить державному органу, чи інтернет-магазину, компанії, або фізичній особі-підприємцю, повинен мати інтерфейс державною мовою при завантаженні за замовчуванням.

У разі невиконання вимог даного Закону суб’єктів господарювання може бути притягнуто Уповноваженим із захисту державної мови до адміністративної відповідальності відповідно до положень ст. 188-52 Кодексу про адміністративні правопорушення України у вигляді штрафу у розмірі від 3400 грн до 6 800 грн та за повторне порушення протягом року у вигляді штрафу у розмірі від 8 500 грн до 11 900 грн.

Повернутися до всіх новин

Так же Вас може зацікавити ...

Розірвання шлюбу

[:ru]Полномасштабная война внесла значительные коррективы во многие сферы нашей жизни. Начиная с 24 февраля 2022 года, многие правовые институты в результате агрессии россии начали работать в сокращенном режиме, а сроки рассмотрения государственными органами обращений значительно увеличились из-за нехватки работников и постоянных прерываний в работе во время воздушной тревоги. Это касается, в частности, правоохранительных органов, судов, органов государственной регистрации актов гражданского состояния. [:uk]Повномаштабна війна внесла значні корективи до багатьох сфер нашого життя. Починаючи з 24 лютого 2022 року багато правових інститутів у результаті агресії росії почали працювати в скороченому режимі, а строки розгляду державними органами звернень значно збільшились через брак працівників та постійні переривання у роботі під час повітряної тривоги. Це, зокрема, стосується правоохоронних органів, судів, органів державної реєстрації актів цивільного стану.[:en]The full-scale war made significant adjustments to many areas of our lives. Starting from February 24, 2022, as a result of Russia's aggression, many legal institutes began to work in a reduced mode, and the terms of consideration of appeals by state bodies increased significantly due to a lack of employees and constant interruptions in work during the air alert. This, in particular, concerns law enforcement agencies, courts, and civil status registration bodies.[:]

Читати всю новину

Як юридично правильно віддати атомобіль волонтерам

[:ru]На сегодняшний день одним из важнейших подарков для осуществления волонтерской деятельности является транспортное средство. С начала полномасштабного вторжения благодаря отечественному бизнесу, зарубежным спонсорам и простым гражданам Украины волонтеры получили более 2 тыс. транспортных средств, однако во многих случаях при передаче такого вида подарка неоднократно возникали вопросы. В данной статье мы рассмотрим несколько этапов передачи транспортного средства для нужд волонтеров.[:uk]На сьогодні одним із найважливіших подарунків для здійснення волонтерської діяльності являється транспортний засіб. З початку повномасштабного вторгнення завдяки вітчизняному бізнесу, закордонним спонсорам та простим громадянам України волонтери отримали понад 2 тис. транспортних засобів, однак у багатьох випадках під час передачі такого виду подарунку неодноразово виникали питання. У даній статті, ми розглянемо декілька етапів передачі транспортного засобу для потреб волонтерів.[:en]Today, a vehicle is one of the most important gifts for volunteering. Since the beginning of the full-scale invasion, thanks to domestic businesses, foreign sponsors and ordinary citizens of Ukraine, volunteers have received more than 2 thousand vehicles, but in many cases questions have repeatedly arisen when giving this type of gift. In this article, we will consider several stages of the transfer of a vehicle for the needs of volunteers.[:]

Читати всю новину

Чи можна відмовлятись свідку від дачі показань?

[:ru]Да, действительно, право не давать показания или объяснения относительно себя, членов своей семьи и близких родственников предусмотрено как Конституцией Украины, так и законами Украины, и обычно знакомые, юристы и адвокаты советуют не давать показания пользуясь таким правом.[:uk]Так, дійсно, право не давати показання або пояснення щодо себе, членів своєї родини та близьких родичів передбачене як Конституцією України, так і законами України, та зазвичай знайомі, юристи та адвокати радять не давати показання, користуючись таким правом. [:en]In fact, the right not to testify and not to explain about yourself, one's family members, and close relatives is enshrined in both the Constitution and the laws of Ukraine. Usually, acquaintances, lawyers, and attorneys advise not to testify using this right.[:]

Читати всю новину

Замовляйте Вашу приватну консультацію

Ваши данные успешно отправлены!