Розірвання шлюбу

Розірвання шлюбу в умовах війни

Повномаштабна війна внесла значні корективи до багатьох сфер нашого життя. Починаючи з 24 лютого 2022 року багато правових інститутів у результаті агресії росії почали працювати в скороченому режимі, а строки розгляду державними органами звернень значно збільшились через брак працівників та постійні переривання у роботі під час повітряної тривоги. Це, зокрема, стосується правоохоронних органів, судів, органів державної реєстрації актів цивільного стану.

Сьогодні процес розірвання шлюбу має свою специфіку, в першу чергу це стосується розірвання шлюбу, в якому у подружжя є неповнолітні діти. Відповідно до норм Сімейного кодексу України шлюб, в якому дружина є вагітною, або є дитина віком до 1 року взагалі не може бути розірвано. Після досягненні дитиною 1 (одного) року такий шлюб може бути розірваним виключно у судовому порядку. На жаль, сьогодні у зв’язку з воєнним станом суди в Україні працюють в особливому режимі, а процесуальні строки зупиняються або можуть бути продовжені на час дії воєнного стану, в результаті чого виникає велика затримка у розгляді справ.

У багатьох регіонах нашої країни ведуться активні бойові дії, тому органи ДРАЦС в цих регіонах не працюють. Міністерство юстиції України до цього часу не надало відповідь на питання, чи має право подружжя або той хто бажає розлучитись, звернутись до іншого найближчого ДРАЦС. Однак Верховний Суд змінив територіальну підсудність судів, які знаходились в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях, шляхом приєднання розгляду справ цих судів до інших судів, які знаходяться в більш безпечних регіонах України (з таким переліком можна ознайомитись тут: https://ombudsman.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/Rozp_06_03_2022.pdf).

Позов про розірвання шлюбу може бути подано до суду за місцем проживання відповідача або за місцем проживання позивача за умови, якщо в нього/в неї на утриманні є діти.

Тому у разі якщо у подружжя виникла ситуація, в якій збереження сім’ї вже є неможливим та подружжя вирішило розлучитись, не залежно від того, чи має воно дітей або ні, такий шлюб може бути розірвано в судовому порядку шляхом подачі позову до суду без звернення сторін до органів ДРАЦС навіть у разі спільної згоди на розірвання шлюбу та відсутності неповнолітніх дітей. Такий позов може бути подано до суду, який визначено Верховним Судом як такий, що тимчасово розглядає справи суду, розташованого за місцем реєстрації відповідача у справі або позивача за умови, якщо в нього/в неї на утриманні є діти, або у випадку якщо таке подружжя було вимушене виїхати з місця свого постійного проживання та реєстрації і отримало статусу тимчасово переміщеної особи, позов про розірвання шлюбу може бути подано за місцем реєстрації відповідача як тимчасово переміщеної особи.

У випадку, якщо той з подружжя, що має намір звернутись до суду з позовом про розірвання шлюбу, перебуває за кордоном, він може укласти договір про надання правової допомоги з адвокатом в Україні та його інтереси в суді буде представляти такий адвокат.

У випадку якщо ж обидві сторони виявили спільне бажання розірвати шлюб, в незалежності чи мають вони неповнолітніх дітей від 1 року, а один із подружжя перебуває за кордоном є декілька варіантів розірвання шлюбу:

– той з подружжя, який проживає закордоном, надає нотаріально посвідчену заяву встановленого зразка про бажання розірвати шлюб на якій проставляється апостиль. Далі така заява передається тому із подружжя, хто проживає в України (вона має бути перекладена на українську мову у разі необхідності та такий переклад має бути завірений нотаріально), і останній подає таку заяву разом зі своєю заявою до органу ДРАЦС за місцем своєї реєстрації, який реєструє розірвання шлюбу.

– до процесу розірвання шлюбу може бути залучено консульства, тому той із подружжя, який проживає за кордоном, складає та підписує заяву на реєстрацію припинення шлюбу в українському консульстві, другий із подружжя, який проживає в України, подає відповідну заяву до органу ДРАЦС за місцем своєї реєстрації. Далі консульство передає заяву нерезидента в той самий орган ДРАЦС, який і проводить реєстрацію розірвання шлюбу.

– шлюб може бути розірвано на підставі рішення суду. Реалізація такого процесу більш трудомістка та має значну кількість перешкод, та такий процес можливий лише в державах, з якими Україна має двосторонні договори про правову допомогу в сімейних або цивільних справах, в іншому випадку реалізація такого процесу буде неможливою.

Для початку розглянемо випадок, коли обидва з подружжя перебувають в за кордоном. Для розірвання шлюбу подружжя звертаються до місцевого суду за своїм місцем проживання. далі суд на підставі договору про правову допомогу з огляду на норми українського законодавства, виносить відповідне рішення. З таким рішенням вже екс-подружжя звертаються до місцевого органу записів актів громадянського стану (муніципалітету тощо, залежно від країни перебування), який приймає документи, обробляє інформацію та відправляє її своїм українським колегам. Після отримання відповіді про реєстрацію в Україні припинення шлюбу в залежності від країни перебування подружжя, робиться відмітка про розірвання шлюбу у паспорті (або видається свідоцтво про розірвання шлюбу, або підставою розірвання шлюбу є саме рішення.

Розглянемо ситуацію, коли один з подружжя перебуває на території України, а інший за її межами. Той із подружжя. що перебуває в Україні, звертається до суду в Україні (територіальна підсудність залежить від того, чи працює суд за місцем його реєстрації, та чи не є він/вона внутрішньо переміщеною особою). При подачі такого позову головним є знати місце постійного проживання відповідача за кордоном. Якщо воно відоме та інший із подружжя там перебуває реально, то український суд може дати доручення суду іноземної держави відповідної юрисдикції з метою виклику останнім відповідача та з’ясування його позиції у справі та вручення позовної заяви із додатками. Після з’ясування необхідних фактів, іноземний суд відправляє інформацію, викладену в процесуальних документах, українському суду, після чого український суд у разі достатньої кількості фактів для задоволення позову розриває шлюб.

У зв’язку з повномаштабною війною в Україні можуть виникнути і інші ситуації та випадки, коли подружжя/один із подружжя не в змозі самостійно визначитись із процедурою розірвання шлюбу, тому ми завжди рекомендуємо звертатись за професійною консультацією до адвокатів у сімейних справах та отримувати професійний юридичний супровід вашої справи у разі необхідності, тим паче, що це можливо зробити і у дистанційному порядку.

Повернутися до всіх новин

Так же Вас може зацікавити ...

Як юридично правильно віддати атомобіль волонтерам

[:ru]На сегодняшний день одним из важнейших подарков для осуществления волонтерской деятельности является транспортное средство. С начала полномасштабного вторжения благодаря отечественному бизнесу, зарубежным спонсорам и простым гражданам Украины волонтеры получили более 2 тыс. транспортных средств, однако во многих случаях при передаче такого вида подарка неоднократно возникали вопросы. В данной статье мы рассмотрим несколько этапов передачи транспортного средства для нужд волонтеров.[:uk]На сьогодні одним із найважливіших подарунків для здійснення волонтерської діяльності являється транспортний засіб. З початку повномасштабного вторгнення завдяки вітчизняному бізнесу, закордонним спонсорам та простим громадянам України волонтери отримали понад 2 тис. транспортних засобів, однак у багатьох випадках під час передачі такого виду подарунку неодноразово виникали питання. У даній статті, ми розглянемо декілька етапів передачі транспортного засобу для потреб волонтерів.[:en]Today, a vehicle is one of the most important gifts for volunteering. Since the beginning of the full-scale invasion, thanks to domestic businesses, foreign sponsors and ordinary citizens of Ukraine, volunteers have received more than 2 thousand vehicles, but in many cases questions have repeatedly arisen when giving this type of gift. In this article, we will consider several stages of the transfer of a vehicle for the needs of volunteers.[:]

Читати всю новину

Чи можна відмовлятись свідку від дачі показань?

[:ru]Да, действительно, право не давать показания или объяснения относительно себя, членов своей семьи и близких родственников предусмотрено как Конституцией Украины, так и законами Украины, и обычно знакомые, юристы и адвокаты советуют не давать показания пользуясь таким правом.[:uk]Так, дійсно, право не давати показання або пояснення щодо себе, членів своєї родини та близьких родичів передбачене як Конституцією України, так і законами України, та зазвичай знайомі, юристи та адвокати радять не давати показання, користуючись таким правом. [:en]In fact, the right not to testify and not to explain about yourself, one's family members, and close relatives is enshrined in both the Constitution and the laws of Ukraine. Usually, acquaintances, lawyers, and attorneys advise not to testify using this right.[:]

Читати всю новину

Стягнення боргу та як правильно давати гроші у борг

[:ru]🏛Анализ судебной практики показывает, что споры о взыскании долга с физических и юридических лиц являются одними из наиболее распространенных судебных споров, поэтому актуален вопрос: «Что нужно знать, чтобы долг вернули вовремя и в полном размере?»[:uk]Аналіз судової практики показує, що спори про стягнення боргу з фізичних та юридичних осіб є одними з найрозповсюдженіших судових спорів, тому актуальним є питання: «Що потрібно знати, щоб борг повернули вчасно та у повному розмірі?»[:en]🏛 An analysis of judicial practice shows that debt collection disputes from individuals and legal entities are among the most common litigation, so the question is relevant: “What do you need to know so that the debt is returned on time and in full?”[:]

Читати всю новину

Замовляйте Вашу приватну консультацію

Ваши данные успешно отправлены!