Придбання нерухомості під час воєнного стану

Актуальні питання придбання нерухомості під час воєнного стану

З початком введення воєнного стану, багато забудовників та нотаріуси щодня отримують численні запити стосовно легальності укладення договорів купівлі-продажу нерухомості. Війна змусила мільйони людей покинути свої домівки та шукати житло у більш безпечних регіонах України. В результаті попит на житло є, а як юридично правильно здійснити його придбання в умовах воєнного стану для багатьох наших громадян поки є питанням не досить зрозумілим.

Ринок нерухомості почав зазнавати негативного впливу ще з часів пандемії COVID-19. Щойно ситуація на ринку стала стабільною, зокрема за рахунок зростання попиту на заміську нерухомість та іноземних інвестицій, чутки про можливу війну задавали новий негативний тренд.

Війна значно погіршила ситуацію, замінивши «ковідні» обмеження початком повномасштабної війни, введенням воєнного стану, втратою роботи багатьма нашими громадянами, ризиком пошкодження житла внаслідок ворожих дій, а у великої кількості населення повним або частковим знищенням житла та іншого майна, повним зупиненням будівництва низки об’єктів та обмеженням роботи державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 164 було обмежено права нотаріусів у вчинені нотаріальних дій з реєстрації переходу права власності на нерухоме майно (цінне майно) та такі дії могли вчиняти виключно нотаріуси, які були включені до затвердженого Міністерством юстиції України переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна.

28 квітня 2022 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України № 480, яка відмінила обмеження щодо купівлі-продажу нерухомості та дозволила нотаріусам вчиняти нотаріальні дії з відкриттям Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (який було закрито у зв’язку з введенням воєнного стану для збереження інформації та недопущення несанкціонованого втручання до нього), водночас запроваджуючи низку виключень. Наприклад, право власності на нерухомість не можна набути на підставі довіреності, виданої власником майна – фізичною особою на ім’я представника; заборонено здійснювати державну реєстрацію права власності на нерухоме майно протягом місяця з проведення попередньої державної реєстрації (заборонено проводити державну реєстрацію переходу права власності на нерухоме майно, якщо воно перебуває у власності особи менше одного місяця); заборонено проводити державну реєстрацію права власності на підставі посвідчених нотаріусом договорів у період з 25 лютого 2022 року до включення його у відповідний перелік.

На сьогодні не всі нотаріуси можуть посвідчувати договори щодо переходу права власності на нерухоме майна та реєструють право власності на нього, такі дії можуть вчиняти лише нотаріуси внесені до переліку нотаріусів, які в умовах воєнного стану можуть вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна, затвердженого наказами Міністерства юстиції України від 03 травня 2022 року № 1760/5, від 06 травня 2022 року №1833/5, від 12 травня 2022 року № 1882/5, від 19 травня 2022 року № 2016/5, від 24 травня 2022 року № 2057/5, від 28 травня 2022 року № 2124/5, від 03 червня 2022 року № 2218/5, від 08 червня 2022 року № 2277/5, від 16 червня 2022 року № 2498/5, від 21 червня 2022 року № 2583/5, від 05 липня 2022 року № 2780/5.

Купівля житла передбачає підписання двома сторонами договору про передачу майнових прав на нерухомість. У випадку придбання житла в новобудові у забудовника, окрім договору, обидві сторони повинні підписати акт приймання-передачі нерухомості. Такі документи мають юридичну силу та свідчать про перехід майна від одної сторони до іншої лише після їх підписані двома сторонами.

Купівля-продаж нерухомості на вторинному ринку тільки починає відновлюватися від початку війни, а тому узагальнені висновки щодо зміни купівельних цін на квартири та будинки робити ще рано. Очевидним стає той факт що у зв’язку з війною досить ймовірним видається регіональне ціноутворення, коли у більш безпечній західній частині країни нерухомість буде дорожчати, на території наближеній до ведення бойових дій вартість житла зменшиться, а в місцях ведення активних бойових дій ринок нерухомості вже практично призупинився.

Наші поради при придбанні нерухомості:
Якщо купувати нерухомість на первинному ринку, то необхідно знайти сайт забудовника, або сайти де висвітлюється інформація про новобудови і житло, та дізнатись інформацію:
– які ще об’єкти нерухомості забудовник будує або вже побудував;
– чи дотримуються терміни здачі в експлуатацію об’єктів будівництва;
– яку інформацію забудовник розміщує на своєму сайті;
– яку дозвільну документацію на землю, будівництво тощо має забудовник;
– з якими проблемами стикаються власники нерухомості після отримання нерухомість у володіння тощо.

При зустрічі необхідно обов’язково запросити у забудовника до ознайомлення всю документацію на будівництво. Серед обов’язкових документів, які забудовник має надати, повинні бути: ліцензія на будівельні роботи, містобудівні умови і обмеження, дозвіл на будівництво, документи на землю, декларацію про початок будівельних робіт, технічні умови на підключення комунікацій, технічний паспорт, у разі завершеного будівництва – Декларація про готовність об’єкта до експлуатації.

Якщо цікавить купівля нерухомості на вторинному ринку, варто переконатися, що продавець дійсно є власником квартири, для цього необхідно запросити у власника квартири оригінали правоустановчих документів на житло (це можуть бути: договори купівлі-продажу, міни, дарування, свідоцтво про право власності на спадщину за законом або за заповітом, свідоцтво про право власності, рішення суду, а також обов’язковим є актуальний витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, якщо право власності зареєстроване після 01.01.2013 року, або довідка з Бюро технічної інвентаризації про реєстрацію права власності, якщо право власності зареєстроване до 01.01.2013 року. Навіть надання нотаріально посвідчених копій таких документів не може бути підтвердженням права власності на об’єкт нерухомості та може свідчити про ненадійність продавця.

Оскільки економіка нашої держави на даний час перебуває у досить невизначеному стані, купівля-продаж нерухомості наразі є достатньо ризикованим процесом.

Повернутися до всіх новин

Так же Вас може зацікавити ...

Контент інтернет бізнесу змінюється на українську

[:ru]С 16 июля 2022 года вступает в законную силу ст. 27 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», в соответствии с положениями которой все компьютерные программы и веб-сайты, которые используются и реализуются в Украине, должны иметь пользовательский интерфейс на государственном языке, в частности, язык визуального дизайна компьютерной программы, язык взаимодействия, диалогов и транзакций между пользователем и компьютерной программой.[:uk]З 16 липня 2022 року набирає законної сили ст. 27 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», відповідно до положень, якої всі комп’ютерних програм та веб-сайтів, які використовуються та реалізуються в Україні, повинна мати користувацький інтерфейс державною мовою, зокрема, мова візуального дизайну комп’ютерної програми, мова взаємодії, діалогів та транзакцій між користувачем та комп’ютерною програмою).[:en]From July 16, 2022 comes into force Art. 27 of the Law of Ukraine "On Ensuring the Functioning of the Ukrainian Language as the State Language", according to which all computer programs and websites that are used and implemented in Ukraine must have a user interface in the state language, in particular, the language of visual design of a computer program, the language of interaction, dialogues and transactions between the user and a computer program.[:]

Читати всю новину

Розірвання шлюбу

[:ru]Полномасштабная война внесла значительные коррективы во многие сферы нашей жизни. Начиная с 24 февраля 2022 года, многие правовые институты в результате агрессии россии начали работать в сокращенном режиме, а сроки рассмотрения государственными органами обращений значительно увеличились из-за нехватки работников и постоянных прерываний в работе во время воздушной тревоги. Это касается, в частности, правоохранительных органов, судов, органов государственной регистрации актов гражданского состояния. [:uk]Повномаштабна війна внесла значні корективи до багатьох сфер нашого життя. Починаючи з 24 лютого 2022 року багато правових інститутів у результаті агресії росії почали працювати в скороченому режимі, а строки розгляду державними органами звернень значно збільшились через брак працівників та постійні переривання у роботі під час повітряної тривоги. Це, зокрема, стосується правоохоронних органів, судів, органів державної реєстрації актів цивільного стану.[:en]The full-scale war made significant adjustments to many areas of our lives. Starting from February 24, 2022, as a result of Russia's aggression, many legal institutes began to work in a reduced mode, and the terms of consideration of appeals by state bodies increased significantly due to a lack of employees and constant interruptions in work during the air alert. This, in particular, concerns law enforcement agencies, courts, and civil status registration bodies.[:]

Читати всю новину

Як юридично правильно віддати атомобіль волонтерам

[:ru]На сегодняшний день одним из важнейших подарков для осуществления волонтерской деятельности является транспортное средство. С начала полномасштабного вторжения благодаря отечественному бизнесу, зарубежным спонсорам и простым гражданам Украины волонтеры получили более 2 тыс. транспортных средств, однако во многих случаях при передаче такого вида подарка неоднократно возникали вопросы. В данной статье мы рассмотрим несколько этапов передачи транспортного средства для нужд волонтеров.[:uk]На сьогодні одним із найважливіших подарунків для здійснення волонтерської діяльності являється транспортний засіб. З початку повномасштабного вторгнення завдяки вітчизняному бізнесу, закордонним спонсорам та простим громадянам України волонтери отримали понад 2 тис. транспортних засобів, однак у багатьох випадках під час передачі такого виду подарунку неодноразово виникали питання. У даній статті, ми розглянемо декілька етапів передачі транспортного засобу для потреб волонтерів.[:en]Today, a vehicle is one of the most important gifts for volunteering. Since the beginning of the full-scale invasion, thanks to domestic businesses, foreign sponsors and ordinary citizens of Ukraine, volunteers have received more than 2 thousand vehicles, but in many cases questions have repeatedly arisen when giving this type of gift. In this article, we will consider several stages of the transfer of a vehicle for the needs of volunteers.[:]

Читати всю новину

Замовляйте Вашу приватну консультацію

Ваши данные успешно отправлены!